Idei care ridica!

Întrerupător manometric VPS  100-800 bar

La atingerea unei presiuni stabilite în prealabil,
întrerupatorul manometric deschide,
respectiv închide, un contact electric de comutare.
Acest semnal va fi utilizat, de ex. pentru
Limitarea automata a presiunii
Semnalizarea anumitor valori ale presiunii
Începerea unor proceduri de comandă, de ex. la agregate de
      monitorizare a presiunii.
În cazul în care presiunea atinge nivelul stabilit, se declanseaza microîntrerupatorul (contactul de comutare) încorporat. La scaderea presiunii microîntrerupatorul reintră în repaos.

© Copyright 2011 acmes. All rights reserved